Naší výrobní divizí byly vyrobeny a zprovozněny desítky strojů, zařízení a pracovišť, například

  • montážní, měřicí, ustavovací a kontrolní přípravky
  • otočné stoly k robotickým svařovacím pracovištím
  • jednoúčelové stroje a zařízení
  • finiš pro konečnou montáž svařené karoserie
  • manipulátory

Pracovníci výrobní a montážní divize jsou v neustálém kontaktu se všemi ostatními kolegy napříč firmou MPZ. Mohou tak dávat okamžitou zpětnou vazbu konstruktérům i obráběčům a naopak. Díky každodenní úzké spolupráci s projektovými vedoucími je možné z naší strany velmi rychle reagovat na změny v termínových plánech či konceptech v projektu. V případě potřeby jsme schopni okamžitě vyrobit a smontovat jednotlivé komponenty do objednaných celků.