Zajištění povinné publicity projektu realizovaného za podpory OP PIK INOVACE:

Inovace MPZ MB s.r.o.

Popis projektu
Předmětem projektu je vybudování technologického zázemí pro zahájení sériové výroby otočné věže s plně automatickým režimem.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je nahradit ruční výrobu za pomocí přípravků automatickým zařízením a zásadně zefektivnit celý proces.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 

Zajištění povinné publicity projektu realizovaného za podpory OP PIK NEMOVITOSTI:

Výstavba nové budovy pro zámečnickou dílnu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na demolici pěti objektů evidovaných v NDB jako objekty k rekonstrukci a na následné vybudování novostavby – zámečnické dílny.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je nahradit ruční výrobu za pomocí přípravků automatickým zařízením a zásadně zefektivnit celý proces.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost