Zajištění povinné publicity projektu realizovaného za podpory OP PIK INOVACE:

Poloautomatické zařízení pro výrobu dřevěných briket/polotovarů z dřevěných palet

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu prototypu strojního zařízení pro zpracování dřevěného odpadu (palet) do polotovarů - briket, které by bylo možné jednoduše dále zpracovávat.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je vyvinout strojní zařízení, do kterého bude možné vkládat celistvé dřevěné palety, které budou dalšími mechanismy automaticky naštípané, rozdrcené a zpracované do formy, kterou bude možné následně jednoduše zpracovat nebo využít..

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 

Zajištění povinné publicity projektu realizovaného za podpory OP PIK INOVACE:

Inovace MPZ MB s.r.o.

Popis projektu
Předmětem projektu je vybudování technologického zázemí pro zahájení sériové výroby otočné věže s plně automatickým režimem.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je nahradit ruční výrobu za pomocí přípravků automatickým zařízením a zásadně zefektivnit celý proces.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 

Zajištění povinné publicity projektu realizovaného za podpory OP PIK NEMOVITOSTI:

Výstavba nové budovy pro zámečnickou dílnu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na demolici pěti objektů evidovaných v NDB jako objekty k rekonstrukci a na následné vybudování novostavby – zámečnické dílny.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je nahradit ruční výrobu za pomocí přípravků automatickým zařízením a zásadně zefektivnit celý proces.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost